Organisatieonderzoek: doormeting organisatie.

In een MKB-bedrijf op het gebied van audio- en videosystemen heb ik de organisatie doorgemeten op de aspecten structuur, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. De organisatie wilde een goede basis leggen om op een professionele manier door te kunnen groeien. Basis daarin zijn functieomschrijvingen en processen in de organisatie. Fungeerde als spiegel voor de directie en sprak met alle medewerkers. Verschillende zaken op het gebied van P&O; kwamen hier natuurlijk naar voren. Samen analyseerden we de knelpunten en pakten die aan.

Verlaging ziekteverzuim in logistieke organisatie

Bij een logistieke organisatie in waardetransport heb ik als projectmanager/HR-adviseur gewerkt om het ziekteverzuim omlaag te brengen. Door consequente gespreksvoering, benodigde interventies uit te (laten) voeren en ondersteuning van het management is het verzuim in Zwolle in een jaar flink gedaald, van rond de 10% naar ongeveer 3%. Cultuurverandering speelde hierin een sterke rol, wat het management goed heeft opgepakt. Een leuke klus in een interessante organisatie.

Invoering competentiemanagement

Het project begeleid van het invoeren van een systeem van competentiemanagement. Dit in een kantooromgeving, salesafdelingen en ondersteunende afdelingen. In gezamenlijke afstemming op laten stellen van competenties, bespreken met management en opstellen van profielen in overleg met management. Management laten trainen in werken met competenties en vaststelling competentieprofielen met delegatie van medewerkers.

Implementatie flexibilisering

Invoering bij een productiebedrijf, van een systeem van flexibele urenbank en flexibelere inzet van medewerkers. Hieraan gekoppeld ook aanpassing van enkele arbeidsvoorwaarden. Als projectleider voorzitten van projectgroep meetings en afstemming houden met stuurgroep en OR. Het systeem draait naar tevredenheid en heeft flinke besparing opgeleverd in overwerk en externe inhuur.