Implementatie flexibilisering

Invoering bij een productiebedrijf, van een systeem van flexibele urenbank en flexibelere inzet van medewerkers. Hieraan gekoppeld ook aanpassing van enkele arbeidsvoorwaarden. Als projectleider voorzitten van projectgroep meetings en afstemming houden met stuurgroep en OR. Het systeem draait naar tevredenheid en heeft flinke besparing opgeleverd in overwerk en externe inhuur.